ADD kenmerken

De nieuws/forum site voor artsen

ADD kenmerken

Wat is ADD eigenlijk? ADD is een aandoening, waarbij het vermogen om de aandacht bij activiteiten te houden sterk verlaagd is. De hersenen van mensen met ADD werken anders dan die van mensen die de aandoening niet hebben. Personen met ADD kunnen zich minder goed concentreren en kunnen minder lang de aandacht bij activiteiten houden. Het zou een subtype van ADHD zijn. Veel mensen kennen de ADD kenmerken niet. Het is wel belangrijk dat mensen deze kennen, aangezien de aandoening dan vaker herkent zal worden. Wat zijn deze ADD kenmerken precies? Er wordt hier meer over verteld.

Oorzaak en diagnose

ADD is een neurobiologische stoornis volgens wetenschappers. De oorzaak is voor het grootste deel erfelijk bepaald. Genetisch-biologische factoren spelen hierbij waarschijnlijk een sterke rol. De aandoening is een subtype van ADHD, het lijkt er op in bepaalde opzichten. Het hyperactieve en het impulsieve van ADHD is er bij mensen met ADD minder of helemaal niet. De diagnose voor ADD wordt gesteld door een psychiater of psycholoog aan de hand van een paar dingen. De eerste is een gestructureerde vragenlijst. De tweede is een concentratietest. Beide moeten helderheid geven over ADD. Er zijn verschillende methoden om de aandoening te behandelen. Onder andere door middel van gedragstherapie of medicatie. Er zijn verschillende medicaties die voorgeschreven worden voor mensen met de aandoening. De ADD kenmerken worden vaak eerst over het hoofd gezien en dit is jammer.

ADD kenmerken herkennen

Om een inzicht te krijgen in wat de aandoening inhoudt, is het belangrijk om de ADD kenmerken te kennen. Zo kunnen mensen met ADD uiteindelijk beter geholpen worden. Een aantal ADD kenmerken op een rij:

  • Gevoelig en emotioneel
  • Stemmingswisselingen
  • Slaapproblemen
  • Uitstelgedrag
  • Moeite met concentreren
  • Perfectionistisch en creatief

 

De eerste houdt in dat mensen met ADD heel gevoelig zijn, ze zijn vaak dromerig en hebben moeite met het tonen van gevoelens. De stemmingswisselingen komen door de overgevoeligheid voor dingen. Dit kan komen door de omgeving, situaties en gebeurtenissen. Vaak moeten ze zich dan even rustig terug trekken. Het derde kenmerk, slaapproblemen, spreekt voor zich. Mensen met ADD kunnen een verstoord slaapritme hebben, structuur in het slaapritme is echter erg belangrijk. Het kenmerk uitstelgedrag komt ook veel voor bij mensen met de aandoening. Ze schuiven vaak dingen voor zich uit, hebben stress en moeite met beginnen. Algemeen bekend is het kenmerk moeite met concentreren. Mensen met ADD hebben concentratieproblemen door de drukte in hun hoofd en ze zijn snel afgeleid. Het laatste kenmerk kan positief zijn, mensen met de aandoening zijn namelijk vaak perfectionistisch en creatief. Alles waar ze echt voor gaan, wordt ook perfect uitgevoerd. Ze denken out of the box en zijn oplossingsgericht.

De kenmerken

Er is te zien dat veel kenmerken vaker voorkomen in het dagelijks leven. Sommige zijn zelfs ‘normaal’. Alle kenmerken bij elkaar maken echter dat mensen de aandoening hebben. Daarom zouden ze door mensen over het hoofd gezien kunnen worden. Het is belangrijk dat meer mensen de kenmerken gaan zien. Eenmaal wetende, is het makkelijker om de ADD kenmerken te herkennen bij mensen. Uiteindelijk helpt het ze enorm!